Khánh Hòa kỷ luật 4 lãnh đạo, cựu lãnh đạo sở

Ngày 29-9, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Khánh Hòa cho hay cơ quan này vừa tiếp tục xem xét, thi hành kỷ luật đối với các đảng viên có vi phạm theo thông báo kết luận ngày 30-8-2019 của UBKT Trung ương. Theo đó, UBKT Tỉnh ủy quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Mộng Điệp, cựu Giám đốc Sở TN&MT và ông Nguyễn Ngọc Tâm, cựu Phó Bí thư Đảng ủy, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính.

Nhiều lãnh đạo, cựu lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa bị kỷ luật. Ảnh: Cổng thông tin Sở TN&MT Khánh Hòa. 

Theo kết luận, ông Lê Mộng Điệp đã vi phạm Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai 2013 và quy định về những điều đảng viên không được làm. Còn ông Nguyễn Ngọc Tâm đã vi phạm Luật Đất đai 2013, vi phạm một số quy định của Chính phủ và quy định về những điều đảng viên không được làm. Những khuyết điểm, vi phạm của các ông Điệp, Tâm là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cá nhân các ông.

Cùng thời điểm, UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Vũ Xuân Thiềng, cựu Phó giám đốc Sở TN&MT và ông Nguyễn Bé, Phó giám đốc Sở Tài chính. Theo kết luận, ông Thiềng đã vi phạm Luật Đất đai 2003, Nghị định số 43/2014 và quy định về những điều đảng viên không được làm. Còn ông Bé đã vi phạm Nghị định số 59/2011 và quy định về những điều đảng viên không được làm.

Theo UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa, thực hiện thông báo kết luận số 680-TB/UBKTTW ngày 30-8-2019 của UBKT Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 10 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Trong đó, cảnh cáo sáu trường hợp, khiển trách bốn trường hợp.

Như PLO đã thông tin, tháng 8-2020, Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ba giám đốc sở, gồm các ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng; Trần Hòa Nam, Giám đốc Sở KH&ĐT; Võ Tấn Thái, Giám đốc Sở TN&MT. Cùng thời điểm, UBKT Tỉnh ủy đã kỷ luật bằng hình thức cản cáo đối với ông Trần Sỹ Quân, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa. Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy còn kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với hai phó giám đốc Sở KH&ĐT là Trần Minh Hải và Nguyễn Văn Nhựt. Sau đó, những cán bộ lãnh đạo trên đã bị kỷ luật về mặt hình chính với hình thức tương ứng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm