Không có vùng cấm các trường hợp vi phạm kỷ luật quân đội

Ngày 4-9, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Không có vùng cấm các trường hợp vi phạm kỷ luật quân đội ảnh 1

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MOD

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, nhiệm kỳ qua Đảng bộ Quân đội đã coi trọng nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tăng cường kiểm tra, giám sát những nơi, những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Qua đó, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Nhiều vụ việc phức tạp, nghiêm trọng, liên quan đến cán bộ đương chức, cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, cán bộ đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trong Quân đội đều được xem xét chặt chẽ, khách quan, công tâm, có lý, có tình, kết luận rõ ràng và đề nghị xử lý kỷ luật nghiêm minh.

Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu cũng tập trung phân tích, làm rõ một số hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Quân đội.

Về phương hướng, giải pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020 -2025, Quân ủy Trung ương xác định: Kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, phòng ngừa những hạn chế, yếu kém, nhất là những biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề tồn đọng.

Chủ động phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ngay từ cơ sở, không để vi phạm nhỏ phát triển thành vi phạm lớn.

Phối hợp chặt chẽ giữa kiểm tra với thanh tra, điều tra, truy tố xét xử… trong xem xét, giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại đảm bảo đúng quy trình, đúng nguyên tắc và đúng thẩm quyền.

Kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời, dứt điểm không có vùng cấm các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về nhận thức; quán triệt sâu sắc, chấp hành nghiêm túc và triển khai thực hiện chặt chẽ các quy định của Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết, quy chế…

Nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, điều tra ở các cấp; thực hiện tốt quan điểm “mở rộng giám sát”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”.

Đặc biệt các cấp ủy, tổ chức đảng cần coi trọng lựa chọn và thường xuyên giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát thực sự vững vàng, kiên định, mẫu mực về đạo đức, lối sống, có trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác tốt.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho rằng đây là vấn đề then chốt, có ý nghĩa quyết định trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ở từng cấp và trong toàn Đảng bộ.

Tái định vị công nghiệp TP.HCM: Rất cấp thiết!

Tái định vị công nghiệp TP.HCM: Rất cấp thiết!

(PLO)- Nếu nhìn lại chặng đường hơn 50 năm qua, ngành công nghiệp TP.HCM tuy có nhiều đóng góp lớn nhưng đã bắt đầu đi vào giai đoạn lạc hậu, không còn phù hợp với bối cảnh hiện tại.