Khu công nghiệp ở Đà Nẵng có thiếu sót trong quản lý đất đai

Ngày 2-3, Thanh tra TP Đà Nẵng cho hay vừa công bố kết luận thanh tra đối với Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Qua thanh tra nhận thấy đơn vị này còn một số thiếu sót ở công tác quản lý trong việc giao đất, quản lý, thu tiền sử dụng đất, sử dụng hạ tầng và quản lý xây dựng tại khu đất hơn 7.000 m2 đường số 2 (Khu công nghiệp Hòa Khánh).

Kết luận thanh tra kiến nghị Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Đà Nẵng tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệp đối với các bộ phận, cá nhân liên quan trong việc quản lý sử dụng đất, lập thủ tục truy thu tiền thuê lại đất, tiền sử dụng hạ tầng.

Thanh tra TP Đà Nẵng cũng đề nghị có phương án xử lý phù hợp đối với hai doanh nghiệp đang sử dụng diện tích đất trên.

Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Đà Nẵng phải báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra TP trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết luận.

Giải quyết đất đai trễ hẹn phải xin lỗi dân

Giải quyết đất đai trễ hẹn phải xin lỗi dân

(PLO)- Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu đẩy mạnh thanh, kiểm tra, xử lý những cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu, tiêu cực trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đất đai của công dân, doanh nghiệp.