Cận cảnh CA Hưng Yên diễn tập thực binh trấn áp khủng bố, giải thoát con tin

Cận cảnh CA Hưng Yên diễn tập thực binh trấn áp khủng bố, giải thoát con tin

Trong 3 ngày từ 7 đến 9-10, tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2014. Một trong những nội dung huấn luyện quan trọng trong diễn tập là diễn tập thực binh chống khủng bố, giải cứu con tin... 
Dưới đây là một số hình ảnh diễn tập thực binh của lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên.