Kiểm tra những tổ chức Đảng có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ

Theo nhiệm vụ năm 2020 đề ra tại hội nghị, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung thực hiện việc chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng, triển khai thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời tăng cường giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình địa phương, đơn vị, kịp thời phát hiện, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng, đảng viên.

Cùng đó là tập trung kiểm tra những tổ chức Đảng có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, những nơi có tình hình khiếu kiện phức tạp, có vấn đề bức xúc dư luận phản ánh.

Năm 2020, UBKT các cấp của tỉnh Bình Định cũng sẽ tập trung kiểm tra cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt, nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới và cán bộ dự kiến là đại biểu dự đại hội Đảng cấp trên để phục vụ đại hội Đảng các cấp. UBKT các cấp tỉnh này cũng sẽ tích cực giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, dứt điểm; xem xét, thi hành kỷ luật hoặc báo cáo, đề nghị tổ chức Đảng có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm trước khi tiến hành đại hội...

Thi hành kỷ luật hai tổ chức Đảng và 204 đảng viên

Theo báo cáo tại hội nghị, UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của 13 tổ chức Đảng và 47 đảng viên (có 29 cấp ủy viên), kết luận vi phạm phải thi hành kỷ luật hai tổ chức Đảng và 34 đảng viên.

Cùng đó là kiểm tra 742 tổ chức Đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 12 đảng viên; giám sát 306 tổ chức Đảng, 236 đảng viên (có 206 cấp ủy viên); giải quyết tố cáo 18 đảng viên. Đồng thời kiểm tra 11 tổ chức Đảng trong việc thu, chi ngân sách đảng và 501 tổ chức Đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí.

Các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật hai tổ chức Đảng và 204 đảng viên (có 54 cấp ủy viên), bằng các hình thức: Khiển trách 157, cảnh cáo 31, khai trừ ra khỏi Đảng 16 trường hợp.