Làn sóng đô thị hóa gây sức ép lớn đến môi trường

Theo Vietnam+, báo cáo môi trường quốc gia năm 2016 vừa được Bộ TN&MT công bố cũng cho thấy phần lớn các đô thị đều thiếu hệ thống thu gom và các trạm xử lý nước thải tập trung; tỉ lệ đất cây xanh, công viên đạt rất thấp.

Hiện nay, đô thị nước ta có sự phát triển không đồng đều giữa các vùng và chênh lệch nhiều giữa các khu vực khác nhau về đặc điểm địa lý. Vấn đề di cư từ nông thôn ra thành thị đang là sức ép lớn gây ra tình trạng quá tải trong sử dụng hạ tầng.

Ngoài ra, đô thị Việt Nam cũng đang nổi lên một số vấn đề môi trường nổi cộm như ô nhiễm bụi tại các khu vực đô thị vẫn tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao. Ô nhiễm môi trường nước tại các sông hồ, kênh rạch nội thành, nội thị vẫn diễn biến phức tạp. Vấn đề úng ngập tại các đô thị có xu hướng mở rộng và gia tăng. Sự suy giảm mực nước dưới đất tại các đô thị đang trở nên phổ biến. Tỉ lệ chất thải rắn đô thị được xử lý đúng kỹ thuật, hợp vệ sinh môi trường còn thấp. Trong khi đó vấn đề quy hoạch phát triển đô thị theo hướng phát triển bền vững, gắn với bảo vệ môi trường vẫn đang đứng trước nhiều thách thức.

Theo thống kê, đến tháng 12-2016, cả nước có 795 đô thị với tỉ lệ đô thị hóa đạt 35,2%. Trong đó có hai đô thị đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM, 17 đô thị loại I, 25 đô thị loại II, 41 đô thị loại III, 84 đô thị loại IV và 626 đô thị loại V.