Làm sao để việc ‘buôn gánh bán bưng’ phát huy hiệu quả?

Làm sao để việc ‘buôn gánh bán bưng’ phát huy hiệu quả?

(PLO)-  Với nhiều người lao động nghèo, việc mưu sinh trên đường phố, bán hàng rong đã trở thành cần câu kiếm kế sinh nhai và qua thời gian dần hình thành một nét văn hoá đường phố. Tuy nhiên, nền kinh tế này cũng đã đặt ra nhiều tranh cãi về việc làm sao để khai thác hiệu quả và bền vững giá trị mà không ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và giao thông đường bộ.