Thêm hơn 2.500 tỉ đồng hỗ trợ lao động nghèo, lao động tự do ở TP.HCM

(PLO)- TP.HCM chấp thuận bổ sung 1.048.496 hộ lao động nghèo và 669.170 lao động tự do vào danh sách hỗ trợ khó khăn do COVID-19. Tổng số tiền dự kiến bổ sung là hơn 2.576 tỉ đồng.

.