Lao động nước ngoài sẽ hưởng lương hưu tại Việt Nam

Bà Đinh Thu Hiền, Phó trưởng Ban Thực hiện chính sách BHXH, cho biết Bộ LĐ-TB&XH đang xây dựng dự thảo Nghị định về đóng BHXH bắt buộc đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam với các chế độ bảo hiểm cơ bản gồm ốm đau, thai sản, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, hưu trí, tử tuất. 

Quy định tham gia BHXH được áp dụng cho lao động nước ngoài có hợp đồng từ một tháng trở lên. Các chế độ bảo hiểm, mức đóng tương tự BHXH bắt buộc cho lao động Việt Nam. 

Trong đó, chủ doanh nghiệp đóng tối đa bằng 18% tháng lương chi trả cho lao động, gồm 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất; 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tiền lương tính đóng BHXH gồm mức lương, phụ cấp và các khoản bổ sung theo quy định của pháp luật Việt Nam.

BHXH Việt Nam cung cấp thông tin về các quy định mới đối với người lao động.

BHXH Việt Nam cung cấp thông tin về các quy định mới đối với người lao động.

Cũng theo bà Đinh Thu Hiền, ngoài quy định việc đóng, quá trình xây dựng Nghị định cần làm rõ việc giải quyết các chế độ bảo hiểm. Người nước ngoài đã tham gia BHXH tại nước ngoài, nay tiếp tục tham gia tại Việt Nam thì thời gian ở nước ngoài tính và hưởng như thế nào? Nếu được hưởng thì khi họ đang tham gia tại Việt Nam và đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí thì việc hưởng và chi trả ra sao? 

“Trường hợp hết thời gian làm việc tại Việt Nam, nếu người lao động không muốn nhận trợ cấp một lần mà muốn chuyển về nước để đóng tiếp thì giải quyết chế độ như thế nào?” - bà Hiền lý giải các vấn đề cần được bàn trong quá trình xây dựng nghị định.

Luật BHXH năm 2014 đã bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 2, theo đó từ ngày 1-1-2018 mở rộng đối tượng áp dụng BHXH bắt buộc đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam "là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của Chính phủ”. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm