Lập đoàn thanh tra việc sử dụng đất ở Vân Đồn

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở TN&MT thành lập đoàn thanh tra để thực hiện thanh tra quản lý, sử dụng đất đai tại huyện này. 

Nội dung thanh tra bao gồm thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của các dự án kinh doanh hạ tầng khu đô thị, tập trung vào tiến độ triển khai các dự án, việc tuân thủ các quy định điều kiện góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thế chấp ngân hàng…; việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản; việc triển khai các chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến quản lý, sử dụng đất trên địa bàn huyện Vân Đồn.

Sở TN&MT phải xây dựng kế hoạch, triển khai ngay và báo cáo kết quả thanh tra về UBND tỉnh trước ngày 30-4.

Đừng để doanh nghiệp bất động sản bị 'sốc thuốc'

Đừng để doanh nghiệp bất động sản bị 'sốc thuốc'

(PLO)- Thắt chặt tín dụng vào lĩnh vực bất động sản và giám sát chặt chẽ hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp có thể đẩy các doanh nghiệp bất động sản rơi vào tình thế gặp khó khăn trong việc huy động vốn trong vài quý tới.