Lịch phát sóng dạy học trên TV cho học sinh lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12

(PLO)- Đây là lịch phát sóng dạy học trên TV cho học sinh lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 trong thời gian giãn cách chưa thể đến trường.

.

Mới: 4 thay đổi về đăng kiểm ô tô từ ngày 1-10
Mới: 4 thay đổi về đăng kiểm ô tô từ ngày 1-10

(PLO)- Thông tư 16/2021 -Bộ GTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có hiệu lực từ ngày 1-10, có 4 nội dung mới liên quan đăng kiểm ô tô như sau.