Lo ngại cho vùng hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn

Các chuyên gia Đức đã đưa ra những đánh giá về rủi ro của sự xâm nhập mặn và các hiện tượng thủy văn cực đoan do các thủy điện gây ra. Theo đó, những năm tới tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn và thiếu nước sẽ diễn ra trầm trọng ở khu vực hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn. Diện tích rừng tại khu vực này cũng đã biến mất nhiều khiến tốc độ dòng chảy nhanh hơn vào mùa lũ và cạn kiệt về mùa khô.

Ông Phùng Tấn Viết, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đề nghị các chuyên gia Đức giúp TP xây dựng kịch bản tốt nhất để đối phó với hạn hán, thiếu nước và lũ lụt cho vùng hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn.

LÊ PHI