Luật mới tính từ chối nhận di sản ra sao?

Trước đây, khi mẹ tôi mất được một năm thì công chứng viên không công chứng văn bản từ chối nhận di sản của tôi. Lý do, quá 6 tháng kể từ ngày mẹ tôi mất. Nay cha tôi mất có để lại nhà, đất và tiền trong ngân hàng nhưng không có di chúc. Em gái tôi cho biết theo luật mới khi nào tôi có thời gian thì đi làm văn bản từ chối di sản cũng được. Em tôi nói vậy có đúng không?

Pham Hung (pvhung_tin77tin@gmail.com)

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Căn cứ Điều 620 Bộ luật Dân sự năm 2015 (có hiệu lực ngày 1-1-2017) quy định việc từ chối nhận di sản như sau:

1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.

3. Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.

Trước đây, tại khoản 3 Điều 642 Bộ luật Dân sự năm 2005 thì thời hạn từ chối nhận di sản là sáu tháng (kể từ ngày mở thừa kế). Sau sáu tháng kể từ ngày mở thừa kế nếu không có từ chối nhận di sản thì được coi là đồng ý nhận thừa kế.

Như vậy, căn cứ vào bộ luật mới này thì thời hạn từ chối nhận di sản không còn bị giới hạn trong thời hạn sáu tháng như luật cũ nữa. Em gái bạn nói đúng quy định pháp luật và bạn có thể tham khảo việc này như nêu ở trên.

Lưu ý, bạn không được quyền từ chối nhận di sản nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác và việc từ chối này phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm