Không có tên trong di chúc vẫn được hưởng thừa kế

Tuy nhiên, em gái của anh ấy nói dù cha, mẹ anh ấy không có tên trong di chúc nhưng họ vẫn được hưởng thừa kế, có đúng vậy không?

Pham Hoang Oanh (pamhoaoah_thutien1122@yahoo.com)

Luật sư LÊ VĂN HOAN, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 644 Bộ luật Dân sự năm 2015 (có hiệu lực ngày 1-1-2017) quy định người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc gồm có:

1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; con thành niên mà không có khả năng lao động.

Những người nói trên vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn 2/3 suất đó.

2. Quy định tại khoản 1 điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định của bộ luật này.

Như vậy, cha mẹ của anh rể bạn không có tên trong di chúc thì ông bà ấy vẫn được hưởng thừa kế thuộc diện người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc (trừ khoản 2 điều này).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm