Lưu ý điểm mới về thuế thu nhập cá nhân

Trong đó, văn bản nhắc đến việc miễn thuế đối với trường hợp chuyển nhượng nhà, đất duy nhất không áp dụng đối với nhà ở hình thành trong tương lai; cá nhân phải có quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất ở tối thiểu là 183 ngày trước khi chuyển nhượng.

Ngoài ra, Bộ cũng lưu ý việc chuyển nhượng cổ phần không phân biệt cổ phần của công ty đại chúng hay chưa phải công ty đại chúng đều là chuyển nhượng chứng khoán; doanh nghiệp trả thu nhập không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba tháng thì thực hiện khấu trừ theo tỉ lệ thống nhất là 10% đối với thu nhập từ 2 triệu đồng trở lên/lần trả thu nhập (không phân biệt cá nhân có hay chưa có mã số thuế). Thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân sẽ được Bộ sớm ban hành.

Q.NHƯ - Đ.LIÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều