Metro số 1 xin ứng 39 tỉ đồng trả lương nhân viên

Cụ thể, trong văn bản khẩn về tạm ứng kinh phí hoạt động của MAUR vừa gửi Thường trực UBND TP cho biết hiện nay tình hình kinh phí hoạt động năm 2019 của ban gặp rất nhiều khó khăn do chưa được tạm ứng kinh phí kịp thời dù MAUR đã có văn bản kiến nghị từ tháng 11-2018.

Đến nay cán bộ, viên chức và người lao động của ban chỉ mới nhận được hai tháng tiền lương theo mức lương cơ sở để vừa chăm lo cho Tết, vừa đảm bảo nhu cầu cuộc sống tối thiểu trong thời gian chờ ủy ban tạm ứng kinh phí năm 2019.

“Tình hình khó khăn này một lần nữa làm cho tinh thần đa số cán bộ, viên chức và người lao động bất an, tiếp tục rơi vào giai đoạn khó khăn vì thu nhập không đủ trang trải cuộc sống, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình khó khăn chung của một đơn vị đặc thù” - văn bản nêu rõ.

Trước tình hình đó, nhằm hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên vào cuối năm 2020, MAUR kiến nghị ủy ban xem xét, chấp thuận tạm ứng kinh phí hoạt động năm 2019 với số tiền 39 tỉ đồng để áp dụng chi tiền lương, thu nhập là 2,7 lần (mức lương tối thiểu x hệ số lương x 2,7 lần), chi khen thưởng, phúc lợi (bằng ba tháng tiền lương, tiền công), chi đào tạo và các khoản chi khác để duy trì hoạt động của đơn vị.