Một dự án cao tốc Bắc - Nam không có nhà đầu tư

Ngày 12-10, Bộ GTVT cho biết vừa mở thầu năm dự án thành phần đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Theo đó, dự án thành phần đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn chỉ có một nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, dự án thành phần đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu không có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu.

Như vậy, trong tổng số năm dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP, đến hết thời điểm gia hạn đóng thầu (ngày 12-10) có bốn dự án có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu (gồm các đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo).

Một dự án cao tốc Bắc - Nam không có nhà đầu tư ảnh 1
Bộ GTVT đã gia hạn thời gian mở thầu nhưng một dự án vẫn không có nhà đầu tư.

Theo Bộ GTVT, đối với bốn dự án có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, bên mời thầu sẽ đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật, trình phê duyệt kết quả đánh giá đề xuất kỹ thuật. Nhà đầu tư đạt điểm kỹ thuật theo yêu cầu sẽ được tiếp tục mở và đánh giá đề xuất tài chính thông qua phương pháp vốn góp nhà nước để đánh giá về tài chính - thương mại; các thông số khác như thời gian hoàn vốn, mức giá dịch vụ,... sẽ được xác định cố định.

"Nhà đầu tư có đề xuất giá trị vốn góp nhà nước thấp nhất và không vượt giá trị vốn góp tối đa của nhà nước đã quy định trong hồ sơ mời thầu sẽ được xem xét đề nghị trúng thầu. Trên cơ sở kết quả đánh giá về tài chính, Bên mời thầu trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư...."- Bộ GTVT cho hay.

Theo kế hoạch dự kiến của Bộ GTVT công tác lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 12-2020 (nếu không phát sinh tình huống đấu thầu phức tạp).

Đối với một dự án thành phần (đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu), mặc dù bên mời thầu đã gia hạn thời điểm đóng thầu từ ngày 2-10 đến ngày 12-10 và gửi thông báo đến các nhà đầu tư qua sơ tuyển. Tuy nhiên, đến hết thời điểm gia hạn đóng thầu vẫn không có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu.

Theo quy định pháp luật hiện hành, Bộ GTVT quyết định hủy thầu và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét chuyển đối hình thức đầu tư. Đồng thời, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định trong trường hợp việc đấu thầu các dự án thành phần không lựa chọn được nhà đầu tư.

Trước đó, ngày 2-10, bên mời thầu đã đóng/mở thầu đối với gói thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện hai dự thành phần đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Ngày 5-10, bên mời thầu đã đóng/mở thầu đối với gói thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện ba dự thành phần còn lại (đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, đoạn Nha Trang - Cam Lâm và đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo). Quá trình thực hiện đóng/mở thầu được Bên mời thầu và các nhà đầu tư tổ chức thực hiện công khai, đúng quy định pháp luật về đấu thầu, trước sự chứng kiến của các bên có liên quan và đại diện của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03).

Kết quả đóng/mở thầu năm gói thầu như sau: Ba dự án thành phần có từ hai nhà đầu tư đã nộp hồ sơ mời thầu, gồm: đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có hai nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, đoạn Nha Trang - Cam Lâm có hai nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo có ba nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu.

Hai dự án thành phần đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu đến thời điểm đóng thầu không có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu. Căn cứ quy định về xử lý tình huống trong lựa chọn nhà đầu tư, Bộ GTVT đã quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu đến ngày 12-10. 

 Vì sao nhiều bộ giám sát dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam?

Nhà máy nước Thủ Đức là một trong hai nhà máy nước chính, đảm bảo cấp nước cho khu vực phía đông TP.HCM.

SAWACO: Một hành trình phát triển vì cộng đồng

(PLO)- Từ việc thiếu nước trầm trọng, đến nay Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn đã khẳng định được vai trò, sự lớn mạnh của đơn vị trong việc cung cấp đủ nước cho người dân TP.HCM.