Một số lưu ý đối với hợp đồng thuê mua nhà

Trừ trường hợp người thuê mua có điều kiện thanh toán trước thì được thanh toán không quá 50% giá trị nhà ở thuê mua. Số tiền còn lại được tính thành tiền thuê nhà để trả hằng tháng cho bên cho thuê mua trong một thời hạn nhất định. Sau khi hết hạn thuê mua nhà ở và khi đã trả hết số tiền còn lại thì người thuê mua có quyền sở hữu đối với nhà ở đó.

Theo Luật Nhà ở năm 2014, có hai hình thức thuê mua là nhà ở thương mại và nhà ở xã hội (NƠXH, dành cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo hình thức thuê mua). Từ hai hình thức thuê mua như trên nên có hai loại hợp đồng tương ứng. Tuy nhiên, pháp luật chỉ quy định cụ thể đối với hình thức thuê mua NƠXH.

Các đối tượng đủ điều kiện thuê mua NƠXH phải có xác nhận về thực trạng nhà ở, điều kiện thu nhập, chưa được UBND cấp huyện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất…

Theo luật sư Trần Vân Linh, Đoàn Luật sư TP.HCM, có một số vấn đề cần lưu ý khi ký kết hợp đồng thuê mua NƠXH.

Trong mọi trường hợp, khi bên thuê mua chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là giấy chứng nhận) thì bên cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng. Giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy chứng nhận cho bên thuê mua.

Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà ở cho người mua hoặc kể từ thời điểm bên thuê mua đã thanh toán đủ tiền theo thỏa thuận thì bên cho thuê mua phải làm thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho người mua, người thuê mua nhà ở.

Đôi bên phải thống nhất cụ thể thời hạn bên cho thuê mua có trách nhiệm bàn giao nhà ở kèm theo các trang thiết bị gắn liền với nhà ở đó và giấy tờ pháp lý về nhà ở cho bên thuê mua.

Bên cho thuê mua có trách nhiệm bảo hành nhà ở theo đúng quy định của Luật Nhà ở.

Các chi phí về quản lý vận hành nhà ở, chi phí sử dụng điện, nước, điện thoại và các dịch vụ khác do bên thuê mua thanh toán cho bên cung cấp dịch vụ theo thỏa thuận. Các chi phí này sẽ không tính vào giá thuê mua nhà ở.

Bên thuê mua sẽ được quyền thực hiện các giao dịch về nhà ở sau khi đã trả hết tiền thuê mua và đã được cấp giấy chứng nhận nhưng phải đảm bảo sau thời gian là năm năm kể từ khi trả hết tiền thuê mua và đã được cấp giấy chứng nhận.

Phương thức thanh toán thông thường là tiền trả lần đầu ngay khi hợp đồng được ký kết, số tiền bằng 20% hoặc nhiều hơn nhưng không quá 50% giá trị của nhà ở thuê mua.

Cùng lên tiếng: Ma trận cò đất vùng ven TP.HCM

Cùng lên tiếng: Ma trận cò đất vùng ven TP.HCM

Ngày 12-4 vừa qua, 2 huyện Củ Chi và Hóc Môn đã xúc tiến đầu tư toàn diện thành công. Hàng loạt biên bản ghi nhớ đầu tư trên 16,2 tỉ USD đã được ký kết. Ngay lập tức, giá đất từ đất vườn, đất ruộng, đất trồng cây… ở 2 huyện này đã tăng dựng đứng trên 50%. Ảo về giá, loạn về “cò” đang là thực tế ở Củ Chi và Hóc Môn.
Xa lộ Hà Nội kỳ vọng trở thành ‘phố Wall’ Thủ Đức

Xa lộ Hà Nội kỳ vọng trở thành ‘phố Wall’ Thủ Đức

(PLO)- Cùng với việc UBND TP.HCM lựa chọn khu Trường Thọ là trung tâm TP mới Thủ Đức, 10 khu đô thị dọc tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên cũng đang được Sở Quy hoạch & Kiến trúc TP.HCM đệ trình phê duyệt chính thức.