MTTQ đề cao truyền thống nhân nghĩa, khoan dung

là ngọn cờ hiệu triệu và tổ chức phối hợp thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách gặp khó khăn, phong trào “Vì người nghèo” với phương châm lấy sức dân chăm lo cho dân…” - sáng 17-11, tại lễ kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam do Ủy ban MTTQ TP.HCM tổ chức, ông Nguyễn Hoàng Năng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM, khẳng định.

Phó Chủ tịch UBND TP Tất Thành Cang biểu dương những thành tích của Ủy ban MTTQ TP.HCM thời gian qua. Ông Cang mong muốn MTTQ TP đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, tăng cường đồng thuận xã hội; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân, động viên kiều bào hướng về Tổ quốc. Ông cũng mong MTTQ TP tích cực phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí. Theo ông, đó là cơ sở để xây dựng, củng cố và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dịp này, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Dương Quan Hà được nhận huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng trực tiếp trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc cho 45/263 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác mặt trận.

TÁ LÂM - HỒNG MINH