Từ khóa:

#chống tham nhũng
Tìm thấy 447 kết quả
Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM: Tăng ý thức trách nhiệm trong 'cuộc chiến không khoan nhượng với tham nhũng, tiêu cực'

Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM: Tăng ý thức trách nhiệm trong 'cuộc chiến không khoan nhượng với tham nhũng, tiêu cực'

(PLO)- Học tập các nội dung trong quyển sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cơ hội để cán bộ, công chức Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM phải thường xuyên “tự soi, tự sửa” mình, nâng cao ý thức trách nhiệm trong cuộc chiến không khoan nhượng với tham nhũng, tiêu cực.
Chống tham nhũng: Minh chứng sống động về 1 mô hình thể chế

Chống tham nhũng: Minh chứng sống động về 1 mô hình thể chế

(PLO)- Việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh với kết quả hoạt động một năm qua cho thấy sự nhất quán của mô hình trung ương không làm thay địa phương, Ban Chỉ đạo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ chứ không làm thay công việc của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.