Năm 2020: các trường được tự chọn SGK mới

Ngày 26-11, Ủy ban Văn hóa, giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã họp phiên toàn thể lần thứ 11 cho ý kiến về báo cáo ngày 21-11-2019 của Chính phủ về cho phép thực hiện điểm c khoản 1 Điều 32 của Luật Giáo dục (sửa đổi) từ ngày 1-1-2020.

Năm 2020: các trường được tự chọn SGK mới  ảnh 1
Các đại biểu tham khảo bốn bộ SGK mới do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo báo cáo, thực hiện Nghị quyết 88, Luật Giáo dục (sửa đổi), thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GD&ĐT theo thẩm quyền soạn thảo thông tư quy định việc lựa chọn SGK mới trong cơ sở giáo dục phổ thông và đang thực hiện lấy ý kiến các địa phương và nhà khoa học. Dự kiến sẽ ban hành trong tháng 12 tới.

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng dự thảo thông tư, Chính phủ thấy rằng nếu thông tư thực hiện theo quy định của Nghị quyết 88 thì cơ sở giáo dục có thẩm quyền lựa chọn SGK để sử dụng dựa trên ý kiến của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh (điểm g khoản 3 Điều 2) và có hiệu lực thi hành trước 1-7-2020.

Sau 1-7-2020, Luật Giáo dục (sửa đổi) có hiệu lực thi hành thì UBND cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn SGK sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn.

Trong khi đó, việc tổ chức lựa chọn SGK lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới để áp dụng cho năm học 2020-2021 phải được tổ chức lựa chọn từ đầu năm 2020. Sau đó công bố kết quả trước tháng 3-2020 để các nhà xuất bản có SGK được chọn tổ chức in ấn, phát hành, tập huấn cho giáo viên sử dụng SGK kịp thời phục vụ cho khai giảng năm học vào tháng 9-2020.

Để việc tổ chức lựa chọn SGK được ổn định, thống nhất, bảo đảm thời gian cần thiết để các địa phương triển khai thực hiện, Chính phủ đề xuất cho phép thực hiện điểm c khoản 1 Điều 32 của Luật Giáo dục (sửa đổi) từ ngày 1-1-2020.

Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội ủng hộ việc cần có thời gian để lựa chọn SGK, chuẩn bị in ấn, phát hành, phục vụ tập huấn giáo viên… để triển khai SGK lớp 1 trong năm học 2020-2021. Tuy nhiên, xét về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất trong quy định phát luật, đề xuất của Chính phủ ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện điểm c khoản 1 Điều 32 của luật chưa phù hợp với hiệu lực thi hành của Luật Giáo dục (sửa đổi) từ ngày 1-7-2020.

Để có thể thực hiện như đề xuất của Chính phủ thì nội dung này phải được quy định rõ trong điều khoản thi hành, điều khoản chuyển tiếp của Luật Giáo dục (sửa đổi) hoặc quy định bằng một nghị quyết của Quốc hội ban hành kèm luật đề hướng dẫn. Tại thời điểm này các điều kiện trên không thực hiện được.

Các đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ tuân thủ Nghị quyết 88, Nghị quyết 51, Luật Giáo dục (sửa đổi), Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trước mắt Bộ GD&ĐT chỉ đạo nghiệp vụ, hướng dẫn các cơ sở giáo dục lựa chọn SGK lớp 1 mới theo quy định trong Nghị quyết 88, bảo đảm trình tự và tôn trọng quyết định của cơ sở giáo dục, làm tiền đề cho việc thực hiện luật của năm học sau, bảo đảm tính ổn định và tránh lãnh phí.

Bộ GD&ĐT có trách nhiệm thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết 88, Nghị quyết 51 của Quốc hội với trách nhiệm cao nhất.

Nóng hôm nay: Làn sóng nghỉ việc gia tăng, doanh nghiệp đau đầu

Nóng hôm nay: Làn sóng nghỉ việc gia tăng, doanh nghiệp đau đầu

(PLO)-  Nóng hôm nay ngày 18-8: Diễn viên Hồng Đăng tường trình sự việc ở Tây Ban Nha là 'sự cố bất khả kháng'; Làn sóng nghỉ việc gia tăng, doanh nghiệp đau đầu; Từ vụ vẽ bậy cầu Thủ Thiêm 2: Kiến nghị gắn camera giám sát nhiều công trình; Những mô hình cải cách hành chính đột phá ở TP.HCM...