Nhiều người bị từ chối nhận vào làm việc chỉ vì...là nữ giới

Nhiều người bị từ chối nhận vào làm việc chỉ vì...là nữ giới

(PLO)- Ứng viên cũng chia sẻ thêm tại doanh nghiệp họ đang làm việc, họ nhận thấy nữ giới ngày càng có cơ hội đảm nhận nhiều vị trí lãnh đạo cấp quản lý. Hơn 40% ứng viên trả lời khảo sát cho biết tại công ty họ các vị trí quản lý từ cấp trung đến cấp cao chiếm từ 30% trở lên tại các doanh nghiệp.