Ngắm dàn 'xe khủng' phục vụ Tổng thống Trump ở Đà Nẵng

Clip: Dàn 'xe khủng' phục vụ Tổng thống Trump ở Đà Nẵng. Nguyễn Tri, Phạm Huy thực hiện

Ngắm dàn 'xe khủng' phục vụ Tổng thống Trump ở Đà Nẵng ảnh 1
Ngắm dàn 'xe khủng' phục vụ Tổng thống Trump ở Đà Nẵng ảnh 2
Ngắm dàn 'xe khủng' phục vụ Tổng thống Trump ở Đà Nẵng ảnh 3
Ngắm dàn 'xe khủng' phục vụ Tổng thống Trump ở Đà Nẵng ảnh 4
Ngắm dàn 'xe khủng' phục vụ Tổng thống Trump ở Đà Nẵng ảnh 5
Ngắm dàn 'xe khủng' phục vụ Tổng thống Trump ở Đà Nẵng ảnh 6
Ngắm dàn 'xe khủng' phục vụ Tổng thống Trump ở Đà Nẵng ảnh 7
Ngắm dàn 'xe khủng' phục vụ Tổng thống Trump ở Đà Nẵng ảnh 8
Ngắm dàn 'xe khủng' phục vụ Tổng thống Trump ở Đà Nẵng ảnh 9
Ngắm dàn 'xe khủng' phục vụ Tổng thống Trump ở Đà Nẵng ảnh 10
Ngắm dàn 'xe khủng' phục vụ Tổng thống Trump ở Đà Nẵng ảnh 11
Ngắm dàn 'xe khủng' phục vụ Tổng thống Trump ở Đà Nẵng ảnh 12
Ngắm dàn 'xe khủng' phục vụ Tổng thống Trump ở Đà Nẵng ảnh 13
Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.