Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ khoe sắc sáng 30 tết

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ khoe sắc sáng 30 tết ảnh 1

Đường hoa Nguyễn Huệ tết Đinh Dậu 2017.

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ khoe sắc sáng 30 tết ảnh 2

Những cây mai vàng khoe sắc giữa đường hoa.

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ khoe sắc sáng 30 tết ảnh 3

Búp sen khoe sắc cùng rừng hoa.

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ khoe sắc sáng 30 tết ảnh 4

Khu nhạc nước ở đường hoa Nguyễn Huệ.

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ khoe sắc sáng 30 tết ảnh 5

Cây cầu... bông.

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ khoe sắc sáng 30 tết ảnh 6

Mâm ngũ quả giữa đường hoa.

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ khoe sắc sáng 30 tết ảnh 7
Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ khoe sắc sáng 30 tết ảnh 8

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ khoe sắc sáng 30 tết ảnh 9

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ khoe sắc sáng 30 tết ảnh 10
Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ khoe sắc sáng 30 tết ảnh 11

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ khoe sắc sáng 30 tết ảnh 12

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ khoe sắc sáng 30 tết ảnh 13
Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ khoe sắc sáng 30 tết ảnh 14

Hoa vàng đẹp lung linh dưới ánh xuân.