Nghiên cứu tổng thể giao thông kết nối sân bay Long Thành

Theo Bộ GTVT, Long Thành là cảng hàng không quốc tế quan trọng của quốc gia, hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực. Với quy mô và tầm quan trọng này, việc nghiên cứu kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành với hệ thống hạ tầng giao thông khu vực là một nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Để bảo đảm công tác triển khai đầu tư các công trình giao thông kết nối sân bay Long Thành, Bộ GTVT giao Viện Chiến lược và phát triển GTVT rà soát các quy hoạch vùng, quy hoạch địa phương. Trên cơ sở đó đánh giá sự phù hợp của các quy hoạch với các tuyến giao thông kết nối trong khu vực. Bộ GTVT lưu ý việc rà soát cần bảo đảm phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia.

Viện Chiến lược và phát triển GTVT cũng được giao trách nhiệm rà soát, cập nhật tiến trình đầu tư các dự án giao thông trong khu vực phục vụ kết nối tới sân bay Long Thành. Từ đó nghiên cứu tổng thể, đề xuất giải pháp xử lý các nút thắt, bất cập trong quá trình đầu tư các dự án; phương án kết nối, tổ chức giao thông của các nút giao trong khu vực.

Bộ GTVT đề nghị Viện Chiến lược và phát triển GTVT hoàn thiện nội dung nghiên cứu nói trên trong tháng 3 này.

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.