Ngư dân được thế chấp tàu đóng mới để vay vốn

Theo đó, thông tư quy định chủ tàu được sử dụng chính con tàu đóng mới, nâng cấp làm tài sản đảm bảo cho khoản vay ngân hàng vào mục đích đóng mới, nâng cấp tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ. Thời hạn cho vay là 11 năm, ngân hàng thương mại (NHTM) và khách hàng có thể thỏa thuận thời hạn cho vay dài hơn nhưng thời gian Nhà nước hỗ trợ lãi suất tối đa là 11 năm.

Về lãi suất cho vay, đối với đóng mới tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ: Trường hợp đóng mới tàu vỏ thép, chủ tàu được vay vốn NHTM tối đa 95% tổng giá trị đầu tư đóng mới với lãi suất 7%/năm, trong đó chủ tàu trả 1%/năm. Trường hợp đóng mới tàu vỏ gỗ: Chủ tàu được vay vốn tối đa 70% giá trị đầu tư đóng mới với lãi suất 7%/năm, trong đó chủ tàu trả 3%/năm.

Đối với đóng mới tàu khai thác hải sản xa bờ: Trường hợp đóng mới tàu vỏ thép, vỏ vật liệu mới có tổng công suất máy chính 400-800 CV: Chủ tàu được vay vốn tối đa 90% giá trị đầu tư đóng mới tàu với lãi suất 7%/năm, trong đó chủ tàu trả 2%/năm. Còn đóng mới tàu có tổng công suất máy chính từ 800 CV trở lên: Chủ tàu được vay vốn tối đa 95% giá trị đầu tư đóng mới tàu với lãi suất 7%/năm, trong đó chủ tàu trả 1%/năm. Trường hợp đóng mới tàu vỏ gỗ: Chủ tàu được vay vốn NHTM tối đa 70% tổng giá trị đầu tư đóng mới với lãi suất 7%/năm, trong đó chủ tàu trả 3%/năm.

TRÀ PHƯƠNG

Thanh Hóa xin cơ chế đặc thù thêm 10 phó giám đốc sở

Thanh Hóa xin cơ chế đặc thù thêm 10 phó giám đốc sở

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Đỗ Minh Tuấn vừa ký văn bản gửi Bộ Nội vụ đề nghị xem xét, báo cáo Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách đặc thù về tổ chức bộ máy xin thêm 10 phó giám đốc sở như Hà Nội và TP.HCM.