‘Người ngoài’ đòi giảm lương ông Park

Lạ ở chỗ “người ngoài” cứ bàn trong khi đó chủ thể là HLV Park Hang-seo và VFF thì lại chẳng kêu ca gì chuyện đấy.

Các mạnh thường quân đã khẳng định đủ tiền trả lương đầy đủ cho HLV Park Hang-seo dẫu mùa dịch có một số hoạt động bóng đá hoãn lại. Dù hoãn nhưng ông Park vẫn phải đau đầu với những phép tính và hàng loạt kế hoạch cho các đội tuyển chuẩn bị nhiệm vụ năm 2020 và cả 2021.

Việc lương bổng ông Park, các mạnh thường quân và VFF không cảm thấy gánh nặng và vẫn cảm nhận được đồng lương gắn với trách nhiệm. Trong khi đó thì nhiều bộ phận lại cứ luận “cắt lương” khi nó không thuộc về quyền của mình.

Chuyện lương bổng luôn rất tế nhị. Nếu có bàn bạc “cắt lương” thì đó là chuyện của những bên liên quan khi họ cảm thấy cần thiết trên tinh thần thông cảm sau khi thương thảo.

HLV Park Hang-seo là người rất tâm lý, sòng phẳng, có nội tâm và chiều sâu. Ở Việt Nam ông không quản ngại điều gì cả, nếu có thời gian rảnh hoặc sắp xếp được ông sẵn sàng tham gia mọi sự kiện mang tính xã hội.

Ít ngày trước, ông cũng đã tặng 5.000 USD cho phía Việt Nam góp phần vào việc chống dịch, vừa qua ông cũng cùng các cơ quan ngoại giao Hàn Quốc tặng tiền và vật chất giúp Việt Nam chống dịch COVID-19.

Tính lan tỏa của HLV Park Hang-seo từ ngày ông sang bóng đá Việt Nam là rất lớn, không chỉ trong đời sống bóng đá mà còn nhiều ảnh hưởng tích cực khác trong đời sống xã hội.

Ông Park chẳng bao giờ vô cảm với môi trường xung quanh, ông có thể làm những điều mang tính nhân văn đến bất ngờ với người Việt Nam chứ không phải chờ gợi ý, nhắc nhở kiểu mệnh lệnh của những người không hiểu phần việc của ông và cũng không liên quan việc trả lương cho ông.