Tổng bí thư nói về việc kỷ luật ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long

Tổng bí thư nói về việc kỷ luật ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long

(PLO)- “Không phải thích thú gì khi đi kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình, thậm chí rất đau xót. Điều này nhiều lần tôi nói rồi, nhưng buộc phải làm. Cắt bỏ một vài cành cây sâu mọt để cứu cả cái cây chứ để lan ra sẽ rất nguy hiểm”- Tổng Bí thư nói.
Điểm lại 7 cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn của Đảng

Điểm lại 7 cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn của Đảng

(PLO)- Sáng nay, 9-12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đang tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhiệm kỳ Đại hội XIII. Theo dòng lịch sử, đây là cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn lần thứ 7 của Đảng.