Nhà, đất thuộc hẻm giới: Được xây tạm nhưng phải đảm bảo PCCC

Tuy nhiên, ở quận 3 có rất nhiều hẻm nhỏ. Nếu cấp GPXD có thời hạn trên phần hẻm giới thì ảnh hưởng đến an toàn phòng cháy chữa cháy nhưng từ chối thì không biết giải thích thế nào với dân” - đại diện Phòng Quản lý đô thị quận 3 đặt câu hỏi tại Hội nghị triển khai Quyết định 27/2014 về CPXD của UBND TP.HCM do Sở Xây dựng tổ chức ngày 15-8. Trả lời câu hỏi này, ông Tống Đức Tiến, Phó phòng Cấp GPXD thuộc Sở Xây dựng, cho hay quy định cấp GPXD có thời hạn vẫn phải đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy theo như quy định tại Nghị định 64/2014.

Đại diện Phòng Quản lý đô thị quận 12 thắc mắc: Một số trường hợp đã xây dựng theo GPXD tạm trước kia, nay thỏa điều kiện được cấp phép chính thức thì có được hoàn công, cấp giấy chứng nhận không? Sở Xây dựng trả lời công trình tạm không được xét cấp giấy chứng nhận. “Sau thời hạn năm năm mà quy hoạch chưa thực hiện hoặc ba năm nếu kế hoạch sử dụng đất chưa triển khai, công trình tạm theo GPXD có thời hạn sẽ được bồi thường” - ông Tiến giải thích.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quách Hồng Tuyến lưu ý Quyết định 27 được ban hành nhằm hướng dẫn cụ thể một số trường hợp đặc thù tại TP. Quyết định này không tách rời Nghị định 64 và các quy định pháp luật khác liên quan. Do đó, các cơ quan cấp phép cần tham chiếu thêm những nội dung có liên quan khi áp dụng.

Về quy mô công trình tạm theo GPXD có thời hạn, ông Tuyến cho hay Quyết định 27 cho phép tối đa không quá ba tầng. “Điều đó không có nghĩa là mọi công trình tạm đều được xây ba tầng. Lãnh đạo quận, huyện tùy tình hình thực tế tại địa phương sẽ quyết định quy mô phù hợp trong giới hạn này” - ông Tuyến nói.

CẨM TÚ