Nhà mới cấp giấy hồng, bán bị nộp thuế TNCN?

Mua nhà bằng giấy tay gần 10 năm vợ chồng tôi mới được cấp giấy hồng. Nay cần tiền làm vốn nên chúng tôi bán căn nhà này (15 ngày sau khi nhận giấy hồng) thì cơ quan thuế tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) dù đây là căn nhà duy nhất. Cán bộ thuế giải thích vì chúng tôi bán sau khi được cấp giấy dưới 183 ngày nên phải nộp thuế. Cơ quan thuế tính vậy đúng không?

Pham thi hang (phamthang_1800@gmail.com)

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 3 Thông tư 111 ngày 15-8-2013 và Thông tư 92 ngày 15-6-2012 của Bộ Tài chính, quy định đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân là khi bạn chỉ có duy nhất một căn nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam và bạn phải đáp ứng đồng thời ba điều kiện sau đây:

1. Một là chỉ có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở tại thời điểm chuyển nhượng.

2. Hai là có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày (thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở là ngày cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở). 

3. Ba là chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, đất ở đó.

Đối chiếu với trường hợp của bạn thì chưa đáp ứng đủ ba điều kiện để hưởng chế độ miễn nộp thuế TNCN khi bán căn nhà ở duy nhất.

Mặc dù đây là căn nhà duy nhất của vợ chồng bạn tại thời điểm mua bán, chuyển nhượng toàn bộ căn nhà nhưng chưa đảm bảo điều kiện về thời gian (trên 183 ngày) để được miễn thuế TNCN.

Như vậy, vợ chồng bạn mới chỉ hội đủ hai điều kiện để được miễn thuế TNCN, còn điều kiện thứ ba về thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày thì bạn không thỏa mãn được nên cơ quan thuế thu tiền thuế TNCN của vợ chồng bạn là đúng quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm