Nhà xây sai phép, chủ cũ hay chủ mới nộp phạt?

Tôi mua lô đất của chị A trong khi lô đất đang bị xử lý vi phạm về xây dựng (chị A xây sai giấy phép phạt tiền 10 triệu đồng nhưng chưa đóng phạt). Vậy khoản nộp phạt này tôi hay chị A có trách nhiệm nộp phạt? (Nếu sổ đỏ đã sang tên tôi thì khoản phạt kia ai chịu)?

manh chan (tdmanh1982@gmail.com)

Luật sư NGUYỄN TIẾN MẠNH, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều 70 Nghị định 121 ngày 10-10-2013 của Chính phủ quy định hành vi vi phạm hành chính đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền nhưng chưa thực hiện thì tiếp tục thực hiện hoặc cưỡng chế thực hiện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Do đó, căn cứ vào khoản 1 Điều 73 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20-6-2012 thì người có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (nộp tiền phạt) là cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính.

Như vậy, trong trường hợp này, chị A là người có hành vi vi phạm hành chính và đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền nhưng chưa chưa thực hiện thì chị A trách nhiệm nộp tiền phạt theo đúng thời hạn đã quy định.

Ngoài ra cũng cần lưu ý rằng giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ đỏ) được cấp cho bạn (người mua) sau khi chị A đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính cho nhà nước (khoản 3 Điều 98 Luật Đất đai năm 2013).