Từ khóa:

#Nhiệm kì
Tìm thấy 5 kết quả
Công khai danh sách hàng trăm cán bộ thuộc diện quy hoạch

Công khai danh sách hàng trăm cán bộ thuộc diện quy hoạch

(PLO)- Ngày 25-2, nguồn tin từ Tỉnh ủy Đồng Nai, cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị công khai kết quả quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt của tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020.