NHNN nói gì về việc đòi nợ của các công ty tài chính?

Liên quan đến vụ việc đòi nợ của Công ty tài chính FE CREDIT đối với khách hàng vay gây bức xúc cho dư luận, nhằm làm rõ việc tuân thủ quy định của pháp luật và có đủ thông tin cung cấp cho tổ chức, cá nhân liên quan, ngày 29-6 NHNN ban hành công văn số 4660 và công văn số 4661.

Theo đó, NHNN yêu cầu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, FE CREDIT và Công ty tài chính TNHH HD SAISON, Công ty tài chính TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam phải khẩn trương thực hiện các việc như:
Rà soát toàn bộ các quy định nội bộ của FE CREDIT về cấp tín dụng, đôn đốc thu hồi nợ, các thỏa thuận với các đối tác về thu nợ nợ, bán nợ để bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định tại Thông tư 43 đã được sửa đổi, bổ sung và các quy định của pháp luật có liên quan. 

Đồng thời chấn chỉnh toàn bộ hoạt động cấp tín dụng của FE CREDIT, trong đó bao gồm việc xét duyệt, cấp tín dụng, theo dõi, đôn đốc, thu hồi nợ, thỏa thuận và việc thực hiện thỏa thuận của FE CREDIT với các đối tác thu hồi nợ bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật. 

Bên cạnh đó, NHNN cũng yêu cầu công ty tài chính HD SAISON, công ty tài chính Shinhan Việt Nam cần rà soát toàn bộ các quy định nội bộ và việc thực hiện các quy định nội bộ của công ty về cấp tín dụng, đôn đốc thu hồi nợ; các thỏa thuận với các đối tác về thu nợ nợ, bán nợ để bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định tại Thông tư 43 đã sửa đổi, bổ sung và các quy định của pháp luật có liên quan. 

Trường hợp phát hiện vi phạm, NHNN yêu cầu các công ty tài chính cần xử lý nghiêm trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của công ty.

Chậm nhất trước ngày 15-7, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và các Công ty tài chính trên phải báo cáo kết quả về NHNN Việt Nam và NHNN chi nhánh TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm