Chết tràn lan trong MV nhạc Việt

Chết tràn lan trong MV nhạc Việt

(PL)- Gần đây những MV nhạc Việt hầu hết chọn kết thúc là chết vì tình yêu. Tại sao lại phải chọn chết? Phải chăng tại quá thiếu ý tưởng?