Nước sạch - Nguồn tài nguyên vô giá

(PLO) - Nước sạch là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Thế nhưng, ngay lúc này đây, ở nhiều nơi trên thế giới, từ trẻ em đến người già, đàn ông hay phụ nữ đều ngày ngày chắt chiu từng giọt nước trong lành để được sống. 
Nguồn: Reuters
Theo REUTERS