Ông Đỗ Tiến Đông được bầu giữ chức phó chủ tịch tỉnh Gia Lai

Theo tờ trình của UBND tỉnh, ông Đông đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi, tiêu chuẩn chính trị và có ba năm trở lên tính đến thời điểm đề xuất bầu cử đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Tại phiên bầu cử có mặt 76/79 đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai được triệu tập. Có 71/76 phiếu bầu, đạt tỉ lệ 93,4%, ông Đông trúng cử phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm