Ông Trần Khiêu chính thức rời chức chủ tịch tỉnh Trà Vinh

Theo đó, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đối với ông Trần Khiêu (59 tuổi) và chức vụ phó chủ tịch đối với ông Tống Minh Viễn; đồng thời, phê chuẩn miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh đối với ông Phạm Quốc Thới - nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18-7-2013. Trước đó, ngày 10-7, HĐND tỉnh Trà Vinh đã bỏ phiếu thống nhất miễn nhiệm chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đối với ông Trần Khiêu do ông này có đơn xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe.

Trong ngày 18-7, Thủ tướng cũng ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đối với ông Đồng Văn Lâm - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Trà Cú; phê chuẩn kết quả bầu chức danh ủy viên UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Trần Anh Dũng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

GIA TUỆ