HDBank nhận sáp nhập PG Bank

HDBank nhận sáp nhập PG Bank

(PLO)- Đại hội cổ đông HDBank vừa chính thức thông qua sáp nhập PG Bank với tỉ lệ hoán đổi 1 cổ phiếu HDBank nhận 0,621 cổ phiếu PG Bank. Dự kiến tháng 8 hoàn tất sáp nhập, toàn bộ lãnh đạo PG Bank sẽ từ nhiệm.