PG Bank bắt tay BAOVIET Life phân phối bảo hiểm

Theo đó, từ ngày 28-4-2021, hai bên sẽ ưu tiên lựa chọn bên còn lại là đối tác để triển khai các mảng hợp tác tiềm năng và hứa hẹn mang lại lợi ích chung cho cả hai bên, bao gồm: Hợp tác phân phối dịch vụ bảo hiểm, hợp tác cung cấp các dịch vụ ngân hàng và hợp tác thu hộ/chi hộ.

Ông Nguyễn Phi Hùng, Tổng Giám đốc PG Bank cho biết, Bancassurance (Bán chéo các sản phẩm bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng) là một trong những kênh phân phối tiềm năng của các doanh nghiệp bảo hiểm hiện nay.

Sự hợp tác giữa ngân hàng và bảo hiểm là xu thế tất yếu để mở ra cơ hội phát triển mới cho cả hai lĩnh vực, góp phần thúc đẩy nhu cầu và nhận thức về bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Phạm Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc BaoViet Life khẳng định, việc tham gia bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng là sự lựa chọn thông minh. Khách hàng vừa nhận được sự tư vấn chuyên nghiệp để được đảm bảo an toàn tài chính, an tâm trước rủi ro trong cuộc sống, vừa nhận được ưu đãi của cả hai bên, giúp gia tăng quyền lợi khi tham gia bảo hiểm nhân thọ.

Mua ngoại tệ online, nhận ngoại tệ mặt tại ngân hàng

Mua ngoại tệ online, nhận ngoại tệ mặt tại ngân hàng

(PLO)-  Đổi ngoại tệ trước khi du lịch, du học, công tác… là nhu cầu thiết yếu của người dân. Từ lâu, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối đảm bảo đáp ứng nhu cầu ngoại tệ hợp pháp người dân.