Giải quyết thiệt hại cho doanh nghiệp bị đập phá

Giải quyết thiệt hại cho doanh nghiệp bị đập phá

Theo thông báo vừa được phát đi chiều 18-5 của Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã yêu cầu Sở Tài chính các địa phương kịp thời có các biện pháp bảo đảm sản xuất, kinh doanh bình thường của doanh nghiệp và thực hiện hỗ trợ người lao động trong thời gian doanh nghiệp ngừng hoạt động.