Lợi nhuận công ty bảo hiểm tăng mạnh nhờ giảm tiền bồi thường

Ghi nhận bởi Tổng cục Thống kê, tổng doanh thu phí toàn thị trường bảo hiểm quý I-2019 tăng trưởng 17% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó phí bảo hiểm nhân thọ tăng 23% và bảo hiểm phi nhân thọ tăng 9%.

Riêng với mảng bảo hiểm nhân thọ (BHNT), trong số 10 doanh nghiệp (DN) đang niêm yết chỉ có duy nhất Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH) có kinh doanh BHNT, doanh thu phí quý I-2019 là 5.532 tỉ đồng, 19,7% so với quý I-2018, thấp hơn mức tăng trưởng toàn thị trường là 23%. Trên quan điểm Chứng khoán SSI, tăng trưởng doanh thu phí mảng BHNT của BVH đang có dấu hiệu chậm lại trong khi thị trường chung vẫn đang tăng trưởng rất mạnh, điển hình năm 2018 Công ty BVH tăng 23% trong khi thị trường 31% - là năm thứ 4 liên tiếp tăng trưởng trên 30%/năm. Mặc dù vẫn là doanh nghiệp lớn nhất nhưng thị phần của BVH trong thị trường màu mỡ này đang giảm dần do sự tham gia ngày càng nhiều của các đối thủ ngoại, mức độ cạnh tranh đang tăng mạnh qua từng năm.

Đối với mảng bảo hiểm phi nhân thọ, tổng doanh thu phí của 10 DN niêm yết chiếm khoảng trên 70% doanh thu phí toàn thị trường. Doanh thu phí quý I-2019 là 9.316 tỉ đồng, tăng 13% so với cùng kì – cao hơn tăng trưởng chung (9%) trong đó có sự tăng trưởng rất mạnh của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (mã chứng khoán PTI) ghi nhận tăng 41%. Trong đó, nhóm nghiệp vụ đóng góp nhiều nhất vào tăng trưởng của PTI là con người, hiện doanh nghiệp đang đẩy mạnh bán sản phẩm BH người vay vốn qua các công ty tài chính tiêu dùng và xe cơ giới.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (mã chứng khoán ABI), Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (BLI) và Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp (mã chứng khoán BIC) là 3 doanh nghiệp có mức tăng phí gốc trong quý I-2019 tốt, lần lượt là 27,7%, 15,7% và 14,1%.

Lợi nhuận công ty bảo hiểm tăng mạnh nhờ giảm tiền bồi thường ảnh 1
Lợi nhuận công ty bảo hiểm tăng mạnh nhờ giảm tiền bồi thường ảnh 2

Nhìn chung, tổng doanh thu phí quý đầu năm 2019 của các DN bảo hiểm niêm yết là 15.753 tỉ đồng, tăng 14,7% trong khi lợi nhuận trước thuế là 1.347 tỉ đồng, tăng 16,9% so với quý I-2018. Lợi nhuận tài chính sụt giảm gần 40% nhưng hoạt động kinh doanh bảo hiểm hiệu quả hơn với số lỗ giảm 76% đã giúp cải thiện LNTT của các doanh nghiệp. Cả tỷ lệ bồi thường (66%) và tỷ lệ chi phí (38,7%) đều cải thiện so với cùng kỳ 2018 (78% và 39,5%) giúp cho tỷ lệ kết hợp giảm mạnh từ 117,6% xuống 104,7%.

Ngoại trừ Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VNR) và Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh (BMI) có tỷ lệ bồi thường tăng, các DN khác đều giảm trong đó giảm mạnh nhất là BVH (từ 99,4% xuống 80,5%) do BVH siết chặt quản lý, tăng phí với một số nghiệp vụ bảo hiểm đang bị lỗ (điển hình là bảo hiểm xe cơ giới).

Lãi suất cho vay bất động sản rục rịch tăng

Lãi suất cho vay bất động sản rục rịch tăng

(PLO)-  Không phải tất cả các dự án phát triển bất động sản đều bị kiểm soát chặt chẽ vốn tín dụng, mà chỉ có những dự án bất động sản có tính chất đầu cơ, thậm chí là có tính chất lũng đoạn giá… mới khó tiếp cận vốn vay ngân hàng.