Di sản lung lay: Ông Obama nên tự trách mình?

Di sản lung lay: Ông Obama nên tự trách mình?

(PL)- Một phần nguyên nhân khiến các di sản của ông Obama bị lung lay là do chính ông, khi đã ra các quyết sách quá một chiều, bất chấp phản đối từ đảng Cộng hòa.