Phát hiện thí sinh mang hai giấy báo dự thi giả

Sau khi bóc đề thi khoảng 20 phút thì một giám thị của hội đồng thi đã phát hiện Kh. đang ngồi trong nhà vệ sinh.

Qua kiểm tra, Kh. không có trong danh sách thí sinh dự thi nhưng trong người vẫn mang theo hai giấy báo dự thi giả.

Khương được giữ lại tại phòng của hội đồng thi trường ĐH Bách Khoa chờ qua 2/3 thời gian làm bài thi mới bàn giao lại cho cơ quan công an xử lý.

T.TÀI