Đà Nẵng hướng đến một đô thị toàn cầu

Đà Nẵng hướng đến một đô thị toàn cầu

(PL)- Bản điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 như là “đường ray tốc độ cao” để Đà Nẵng hướng đến một đô thị toàn cầu.