Phú Yên: Cán bộ, công chức chậm giải quyết thủ tục hành chính phải xin lỗi dân

 Quy định nêu rõ 11 hành vi vi phạm của công chức bộ phận tiếp nhận, trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, 9 hành vi vi phạm của bộ phận chuyên môn các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, công chức cấp xã; 4 hành vi vi phạm đối với người đứng đầu của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận thông tin phản ánh, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chỉ đạo kiểm tra, xác minh và chịu trách nhiệm về kết quả xác minh đó. Nếu thông tin phản ánh không chính xác hoặc không thể xác minh cũng phải có văn bản thông báo lại cho tổ chức, công dân được biết.

Trong lời xin lỗi công khai phải nêu rõ hành vi vi phạm, giải thích nguyên nhân, đưa ra biện pháp khắc phục. Trong một năm, nếu vi phạm đến lần thứ hai trong vùng một TTHC, người vi phạm sẽ bị xem xét kỷ luật và chuyển đổi vị trí công tác khác. Nếu bị vi phạm phải xin lỗi đến lần thứ 4, CC-VC phải bị xem xét kỷ luật, chuyển đổi vị trí công tác khác và phải công khai xin lỗi trên phương tiện thông tin đại chúng.

Một số lỗi được quy định cho người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương là chậm ký, duyệt hồ sơ do phòng, ban, bộ phận chuyên môn trình; đặt thêm uy định về điều kiện, thành phần hồ sơ ngoài quy định của bộ TTHC; từ chối việc ký, duyệt hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương mình mà không có lý do chính đáng bằng văn bản….

Việc công khai xin lỗi cũng thực hiện theo hai cách thức là xin lỗi trực tiếp và xin lỗi qua thư xin lỗi.

TẤN LỘC

Video: TP.HCM cần có cơ chế đột phá cho năng lượng sạch

Video: TP.HCM cần có cơ chế đột phá cho năng lượng sạch

(PLO)- Tại tọa đàm thảo luận và góp ý dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM vào ngày 30-3, chuyên gia đã có ý kiến về việc phát triển nguồn năng lượng sạch, trung hòa carbon.