Phường chậm xử lý vụ bít lối đi

Phường chậm xử lý vụ bít lối đi

(PL)- Phường ra quyết định buộc người vi phạm khắc phục hậu quả. Hơn hai năm sau phường lại phát hiện quyết định ra chưa đúng. Người dân mòn m ỏi chờ…