Từ khóa:

#quân chính phủ
Tìm thấy 18 kết quả
Phe nổi dậy Aleppo đầu hàng

Phe nổi dậy Aleppo đầu hàng

(PLO)- Chính phủ Syria và phe nổi dậy xác nhận thỏa thuận đầu hàng. Chính phủ cho phép phe nổi dậy rút khỏi Aleppo.