Bộ Tư lệnh TP.HCM ra quân huấn luyện năm 2022

Bộ Tư lệnh TP.HCM ra quân huấn luyện năm 2022

(PLO)- Chính ủy Quân khu 7 đề nghị lực lượng vũ trang TP.HCM bảo vệ an toàn các mục tiêu được phân công, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để TP.HCM vững bước là đầu tàu kinh tế của cả nước.