Quận Tân Phú: Chậm sắp xếp, xử lý nhà thuộc sở hữu nhà nước

Thanh tra TP.HCM vừa có kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại UBND quận Tân Phú giai đoạn 2018–2019 và chỉ ra quận này có hàng loạt thiếu sót.

Theo kết luận thanh tra, năm 2018 và 2019, UBND quận Tân Phú đã thực hiện công khai dự toán tài chính, ngân sách năm. Tuy nhiên, các nội dung công khai chưa đầy đủ theo quy định.

Quận Tân Phú: Chậm sắp xếp, xử lý nhà thuộc sở hữu nhà nước ảnh 1
Trụ sở UBND quận tân Phú

Về việc thu nộp các khoản thu phát sinh trên tài khoản tạm thu, tạm giữ và tài khoản tiền gửi do phòng Tài chính Kế hoạch và UBND phường quản lý, Thanh tra TP đã thu hồi hơn 2,4 tỉ đồng là tiền phí vệ sinh môi trường, tiền bán phát mãi tài sản bị tịch thu và tiền phí bảo trì đường bộ đã hết nhiệm vụ chi, nộp để chuyển nộp ngân sách nhà nước.

Số hồ sơ nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân còn tồn từ năm 2006 đến cuối năm 2019 tại quận Tân Phú là 1.062 hồ sơ với giá trị ghi nợ là 374,44 tỉ đồng.

Về nợ tiền sử dụng đất của tổ chức tính đến cuối năm 2019 còn một hồ sơ với số tiền hơn 174,88 tỉ đồng.

Thanh tra TP cũng nêu, trong năm 2018 và 2019, UBND quận Tân Phú chỉ thực hiện tinh giản năm biên chế là chưa đảm bảo số lượng so với lộ trình cần thực hiện.

Về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, tính đến thời điểm thanh tra còn 224 nhà, đất mà quận đang quản lý, chưa được sắp xếp, xử lý theo quy định.

Đội Quản lý nhà quận Tân Phú có nhiều hạn chế, thiếu sót trong việc bán nhà thuộc sở hữu nhà nước, xây dựng hợp đồng cho thuê nhà ở, xác định diện tích cho thuê...

Về công tác thu, nộp ngân sách tiền cho thuê nhà ở và nhà xưởng tính đến ngày 30-6-2020, số tiền cho thuê chưa thu được để nộp ngân sách nhà nước là gần 2 tỉ đồng.

Riêng về tiền thuê đất, tính đến 15-7-2020, quận Tân Phú còn nợ hơn 5,5 tỉ đồng tiền thuê chưa thu để nộp ngân sách nhà nước.

Thanh tra TP cũng nêu, quận Tân Phú đã có sai sót khi không công khai đồ án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 phủ toàn bộ diện tích quận Tân Phú tại trụ sở UBND quận và trên Cổng thông tin điện tử của quận.

Tiếp đến, quận Tân Phú cũng sai sót khi có đến tám trường hợp chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định. Ngoài ra, tại quận này có một số bảng kê khai tài sản thu nhập có nội dung chưa đầy đủ, như về phần đất ở gắn liền với nhà ở, kê khai thiếu phần giá trị tài sản, thiếu thông tin ngày cấp, nơi cấp của Giấy chứng nhận, thu nhập tăng thêm cũng chưa đầy đủ theo quy định…

Kết luận thanh tra chỉ rõ, với những sai sót trên, trách nhiệm thuộc Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú phụ trách lĩnh vực, trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc quận…

Cũng theo thanh tra TP.HCM, năm 2018, UBND quận Tân Phú thu ngân sách nhà nước được hơn 2,5 tỉ đồng, đạt 99,13% so với dự toán năm, tăng 2,46% so với cùng kỳ. Năm 2019 thu ngân sách nhà nước cũng được hơn 2,5 tỉ đồng, đạt 87,96% so với dự toán năm.

Về thu ngân sách địa phương, năm 2018 đạt 167,67% và năm 2019, đạt 157,29% so với dự toán năm, tuy nhiên còn có các khoản thu không đạt dự toán năm như thu Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh và Phí - Lệ phí.

Còn về chi ngân sách địa phương, năm 2018 đạt 99,44% và năm 2019 đạt 87,56% so với dự toán ngân sách năm.

Ngoài ra, việc tạm ứng ngân sách quận còn có các khoản tạm ứng kéo dài nhiều năm thu hồi để hoàn ứng cho ngân sách nhà nước.

Nóng hôm nay: Bộ Y tế mở hồ sơ 3 gói thầu cung cấp thuốc

Nóng hôm nay: Bộ Y tế mở hồ sơ 3 gói thầu cung cấp thuốc

(PLO)- Nóng hôm nay ngày 4-7: Bộ Y tế mở hồ sơ 3 gói thầu cung cấp thuốc giá trị gần 9.000 tỷ đồng; Tung hàng chục trinh sát bắt nhóm chuyên móc túi du khách ở Đà Lạt; Công an xác minh vụ bé trai bị cha, bà nội đánh đập; Cần có chế tài với người tiến cử, đề bạt cán bộ vi phạm...