Quảng Ngãi chi 42 tỉ đồng bảo tồn biển Lý Sơn

Theo đó, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các quy định hiện hành liên quan đến công tác bảo tồn biển để cán bộ, nhân dân huyện Lý Sơn và du khách đến Lý Sơn thấy được giá trị, tầm quan trọng của việc bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan môi trường trong phát triển kinh tế-xã hội để nâng cao ý thức bảo vệ.

Kế hoạch cũng thực hiện sưu tầm và trưng bày tiêu bản các loại thủy sản có giá trị kinh tế, khoa học và lịch sử của vùng biển Lý Sơn để phục vụ việc tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng, phát triển du lịch. Ngoài ra còn thực hiện phục hồi hệ sinh thái đặc thù (san hô, thảm cỏ biển) và giám sát đa dạng sinh học, môi trường trong khu bảo tồn; thiết lập rạn nhân tạo làm nơi sinh sản, sinh trưởng của các loại thủy sinh có giá trị kinh tế, khoa học, du lịch, giải trí; du nhập, nuôi trồng các loại giống bản địa có giá trị kinh tế cao nhưng đã bị khai thác cạn kiệt như trai tai tượng khổng lồ, trai ngọc, hải sâm, bào ngư… Theo báo cáo, tổng kinh phí thực hiện kế hoạch bảo tồn biển Lý Sơn là hơn 42 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm